Arbets- och miljömedicin

Vår forskning inom arbets- och miljömedicin handlar om olika miljöfaktorers betydelse för hälsa och omfattar alla åldersgrupper. Det kan handla om  arbetsmiljö, inomhusmiljö eller utomhusmiljö, och exponeringarna kan vara såväl fysiska, kemiska, biologiska, psykosociala som organisatoriska.

I vår forskning använder vi oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder och gör både epidemiologiska studier, experimentella studier och interventionsstudier samt utvecklar nya mätmetoder.

Professor Magnus Svartengren är forskargruppsledare, men många forskningsprojekt drivs inom gruppen och dessa leds av olika projektledare. Läs gärna mer om våra forskningprojekt.

Magnus Svartengren

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin

E-post:
magnus.svartengren[AT-tecken]medsci.uu.se

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Logotyperna för Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset bredvid varandra.

Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Akademiska sjukhuset är, utöver att vara en enhet vid institutionen för medicinska vetenskaper, även landstingen i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala läns gemensamma resurs. Det övergripande uppdraget är att utgöra ett kunskapscentrum och en expertfunktion för övriga aktörer i upptagningsområdet som arbetar med att förebygga sjukdom och dålig hälsa relaterat till arbetsliv och miljön inom- och utomhus. Verksamheten är i grunden medicinskt orienterad.

Följ länken för att läsa mer om Arbets- och miljömedicin Uppsala.

AMM Uppsala

Senast uppdaterad: 2022-04-08