Barn- och ungdomspsykiatri

Forskargruppen inom barn- och ungdomspsykiatri studerar hur psykiatriska tillstånd utvecklas, hur de ska diagnosticeras och behandlas. Forskningen utgår från en bio-psyko-social modell där biologiska, psykologiska och sociala faktorer interagerar i utvecklingen av barnpsykiatriska symtom.

Risk- och skyddsfaktorer för psykiatriska tillstånd undersöks i både kliniska och epidemiologiska studier. Psykologiska och biologiska mekanismer studeras, dels bakom utveckling av psykiatriska symtom, dels för effekten av behandling. Konsekvenserna av tidigt debuterande barnpsykiatriska symtom undersöks i långtidsuppföljningar.

De grupper som framförallt studeras är barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och barn med svårigheter att reglera känslor, samt barn som lever i psykosocialt utsatta miljöer. Forskargruppen arbetar med utveckling av diagnostiska instrument, prövar och utvärderar dessa. Vi genomför behandlingsstudier och utvärderar effekten av olika behandlingar. Forskningen bedrivs i både internationellt och nationellt samarbete med andra forskargrupper. Forskningsledare inom gruppen är Johan Isaksson, Ulf Jonsson, Vendela Zetterqvist, Matilda Frick, Vladislav Ruchkin och Mia Ramklint.

På sidan Medarbetare ser du alla medarbetare som ingår i forskargruppen. Där kan du klicka dig vidare och läsa mer om de enskilda forskarna.

På sidan Projekt kan du läsa mer om forskargruppens pågående forskning. Vi har valt att presentera projekten utifrån de diagnoser som studeras.

Pågående projekt

Mia Ramklint

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
mia.ramklint[AT-tecken]neuro.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-16