Barn- och ungdomspsykiatri

Besöksadress: Akademiska sjukhuset, ingång 10,
Postadress: Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer: 018-611 5243
E-post: ann-charlotte.falt@neuro.uu.se

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Senast uppdaterad: 2022-01-20