ADHD och annan neuropsykiatri

Bland de vanligaste neuropsykiatriska tillstånden är ADHD och autismspektrumtillstånd. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uppmärksammas oftast i barndomen och för många kvarstår symtom in i vuxen ålder. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till svårigheter i vardagen, såsom med skolprestationer och i relationer.

Senast uppdaterad: 2023-08-11