Neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser hos barn med kraniofaciala missbildningar

Detta tvärprofessionella projekt undersöker om barn med kraniofaciala missbildningar har ökad förekomst av autism, ADHD, språkstörningar, inlärningsproblem och ökad risk att utveckla annan psykisk sjukdom.

I detta projekt undersöks barn med missbildningar av skallen och ansiktet, eller s.k.  kraniofaciala missbildningar. Både förekomst av utvecklingsavvikelser och av psykiatriska diagnoser undersöks. De kraniofaciala missbildningarna delas upp i kraniosynostos och läpp-käk-gomspalt (LKG).  Kraniosynostos, eller för tidig suturslutning, utvecklas genom för tidig slutning av en eller flera kranialsuturer, eller bensömmar. Tidigare forskning har funnit motstridiga resultat, men vissa studier talar för en ökad förekomst av autismspektrumstörningar, sen språkutveckling och inlärningssvårigheter. Man har tidigare sett att personer med LKG har en ökad förekomst av inlärningssvårigheter och psykiska störningar. Resultaten ifrågasätts dock på grund av metodologiska problem. Detta projekt utgår från Uppsala Kraniofaciala Center, ett nationellt centrum för pediatrisk kraniofacial kirurgi. Forskningen bedrivs i samarbete mellan institutionerna för medicinska vetenskaper och kirurgiska vetenskaper och plastikkirurgerna Daniel Nowinski och Malin Hakelius. Projektet syftar till att öka vår kunskap om ifall det finns tidiga påvisbara utvecklingsförseningar hos barn kopplade till specifika former av kraniofaciala missbildningar samt till att förbättra vården för dessa barn och deras familjer. Prospektiva, tvärsnitts- och retrospektiva designer, samt registerstudier är del av projektet.

Medlemmar:

Mia Ramklint är ansvarig för de barnpsykiatriska frågeställningarna, Caisa Öster för de vårdvetenskapliga, Fotis Papadopoulos för de epidemiologiska. Matilda Frick ansvarar för neuropsykologiska frågeställningar. Doktorander är Stefan Nasir, Anna Stenson Zerpe och Karl Olsson.

Senast uppdaterad: 2022-09-27