Ätstörning under graviditet

Ätstörning under graviditet är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som syftar till att utveckla lättillgängliga stödinsatser för gravida kvinnor med ätstörningssymtom. Projektet kommer i en första del att undersöka gravida kvinnors upplevelse av svårigheter att få hjälp för sina ätstörningssymtom.

Trots att ätstörningssymtom är vanliga hos gravida kvinnor och hos kvinnor under första halvåret efter förlossningen, 5% respektive 13%, så är det få av dessa kvinnor som får tillgång till hjälp. Detta forskningsprojekt syftar initialt till att förstå vilka hinder den gravida kvinnan upplever när det gäller att söka och att få och ta emot hjälp, och vilken hjälp hon önskar. Med hjälp av denna kunskap kan vi utveckla en lättillgänglig stödinsats. Den senare är tänkt att nå kvinnor som aldrig erbjuds någon behandling inom specialiserad ätstörningsvård eller som har svårt att ta sig till en sådan. Insatser för ätstörning hos den gravida kvinnan innebär även insatser för det ofödda barnet.

Projektet drivs av Institutionen för neurovetenskap, barn och ungdomspsykiatri, vid Uppsala universitet i samarbete med Dala ABC och Primärvården inom Region Uppsala. Forskarna har kompetens inom psykologi, medicin, näringslära och genusforskning. Mer om medarbetarna finner du nedan. Forskargruppen är med i forskarnätverket Womher. Klicka här för att läsa mer om Womher på deras hemsida.  

Under våren 2021 påbörjades rekryteringen av deltagare till studien första del.

Den som rapporterar ätstörningssymtom över ett visst gränsvärde och inte är svårt deprimerad bjuds in till en intervju. Denna görs digitalt eller via telefon. Intervjun handlar om erfarenheter, upplevda behov och önskemål. Intervjuerna kommer att analyseras tvärvetenskapligt. Analysen kommer att utgöra underlag då vi går vidare i nästa fas och utvecklar en lättillgänglig stödinsats.

Kontakt

Om du har frågor kring studien är du välkommen att kontakta ansvariga via e-post eller telefon:

Cecilia Brundin Pettersson, nutritionist, Region Dalarna, Dala ABC
E-post: cecilia.pettersson@regiondalarna.se 
Telefon: 0730 88 63 90

Martina Isaksson, psykolog, Region Uppsala
E-post: martina.isaksson@neuro.uu.se
Telefon: 0706 95 41 08

Mia Ramklint, professor i barn och ungdomspsykiatri vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. 
E-post: mia.ramklint@neuro.uu.se
Telefon: 018 611 52 43

Bild på kvinna
Senast uppdaterad: 2023-09-06