Ihållande svår ätstörning

Två av tio patienter som har en ätstörning utvecklar så kallad svår, ihållande ätstörning (Severe Enduring Eating Disorder, SE-ED). Detta forskningsprojekt syftar till att öka vår kunskap om SE-ED. Ett flertal kliniska, psykologiska och biologiska riskfaktorer misstänks öka risken för att utveckla SE-ED, bland dem finns tidig debut av ätstörningen, känslomässigt överkontrollerad personlighetsstil och ökad systemisk inflammation. I detta forskningsprojekt kommer vi att studera dessa och andra riskfaktorer relaterade till SE-ED med syftet att i framtiden kunna påverka dem och därmed minska risken för ett långvarigt förlopp av ätstörningar och utveckling av SE-ED. En del av detta projekt är en långtidsuppföljning i nationella hälsoregister av personer som vårdades för ätstörning på Akademiska sjukhuset mellan 2005-2007 och då deltog i ett forskningsprojekt om ätstörningar. Syftet är att studera kliniska karakteristika relaterade till medicinska och sociala utfall, som psykiska, och fysiska sjukdomar, sjukhusvård, dödsorsaker, men även sysselsättningsgrad, utbildning och barnafödande. Vi kommer även att fortsätta utvärdera en ny psykologisk behandling, RO-DBT, riktad mot känslomässig överkontroll, vilket är en riskfaktor för svår, ihållande anorexia nervosa. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan barn- och vuxenpsykiatrin och är även kopplat till Akademiska sjukhusets uppdrag som Nationell högspecialiserad vård för patienter med ätstörning.

Ansvariga forskare är Mia Ramklint, Martina Isaksson och Hanna Spangenberg, doktorand i projektet är Emelie Collin och Pia Rosling. Projektet drivs i samarbete med professor Ata Ghaderi, Karolinska Institutet.

Senast uppdaterad: 2023-11-24