Konsekvenser av tonårsdepression

I denna långtidsuppföljning av deprimerade tonåringar studerar vi socio-ekonomiska effekter och konsekvenserna för psykisk och fysisk hälsa av att tidigt drabbas av depression.

Uppföljningen utgår från den stora epidemiologiska kartläggning av depression som gjordes bland alla 16-17 åriga gymnasieelever i Uppsala i början av 1990 talet. Deltagarna följdes upp när de var 30-33 år gamla och fortsatta uppföljningar är planerade för deltagarna som nu är i 40 års åldern. Vilka konsekvenser depressionen fått studeras genom att jämföra de med depression med icke-deprimerade kontroller.

Forskargruppen har bland annat kunnat visa att tonårsdepression ökar risken för att som vuxen ha en sämre psykisk och fysisk hälsa, att ha en lägre utbildningsnivå och att ha fler psykosociala belastningar. 

Ansvarig forskare för projektet är Ulf Jonsson.

Samarbetspartners i uppföljningen av tonårsdepression:

Margareta Möller, Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UCF), Region Örebro län
Inna Feldman, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Samarbetspartners i övrigt:

Kristina Alexanderson, Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet
Sven Bölte, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Karolinska Institutet

Senast uppdaterad: 2022-09-21