Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

Inom Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin kombinerar vi högproduktiva experimentella metoder med användning av befintliga läkemedel för nya ändamål, nya cellmodeller, primära celler från patienter och beräkningsmetoder, för att skapa nya behandlingsalternativ. Vi inhyser också faciliteten In vitro and systems pharmacology vid SciLifes drug discovery and development-plattform.

Cancerfarmakologi (Professor Rolf Larsson, Professor  Peter Nygren, Docent Mårten Fryknäs, Docent Joachim Gullbo, Anna Segerman)

Länkarna ovan leder till sida med engelsk text.
 

Beräkningsmedicin (Professor Mats Gustafsson)

Länkarna ovan leder till sida med engelsk text.

Rolf Larsson

professor i klinisk farmakologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

E-post:
Rolf.Larsson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 5098
Mobiltelefon:
070-6120251

Utrustning och kemikaliebibliotek

Följande utrustning är tillgänglig i laboratoriet:

 • Echo 550 acustic dispenser
 • IncuCyte Zoom, FLR & HD
 • FlexStation3
 • SCARA analysis platform
 • Wes
 • BioMek 4000
 • Q Exactive mass spectrometer
 • Cellomics ArrayScan
 • EnSpire Multimode reader
 • MagPix multiplex reader
 • NucleoCounter NC-250

Kemikaliebibliotek
Antalet substanser anges inom parentes

 • Lopac (1280)
 • Spectrum (2000)
 • Pharmakon (1600)
 • Selleckchem (1650)
 • Actiprobe (2000)
 • Maybridge hit kit (3000)
 • Chembridge diverse set (10000)
 • Enzo (800)


Cancerfarmakologi - Läkemedelsanvändning för nya syften

Var vänlig välj sida med engelsk text för projektbeskrivning.

Cancerfarmakologi - Högeffektiva experimentella metoder- i 3D

Var vänlig välj sida med engelsk text för beskrivning av projektet.

Cancerfarmakologi - Med siktet på Gliom

Var vänlig välj med engelsk text för projektbeskrivning.

Cancerfarmkologi - Individanpassad cancerterapi

Var vänlig välj sida med engelsk text för projektbeskrivning.

Cancerfarmakologi - Aminopeptidaser som mål vid cancerbehandling

För projektbeskrivning se sida med engelsk text.

CANCERFARMAKOLOGi – Sensitisering av resistenta GLIOBLASTOMAkloner

Se sida med engelsk text för information om projektet.

Beräkningsmedicin - Hitta och optimera kombinationsbehandlingar

Var vänlig välj sida med engelsk text för projektbeskrivning

Beräkningsmedicin - Molekylär systemfarmakologi och -patologi på cellnivå

Var vänlig välj sida med engelsk text för projektbeskrivning.

Beräkningsmedicin - Multivariatmodeller av molekylära struktur-aktivitetssamband

Var vänlig välj sida med engelsk text för projektbeskrivning.

Beräkningsmedicin - Fenotypisk profilering med time-lapse mikroskopi

Var vänlig välj sida med engelsk text för projektbeskrivning.