Projekt

I forskargruppen för cancerfarmakologi och beräkningsmedicin bedrivs forskning med fokus på hur läkemedel kan användas i cancerbehandling.

Cancerfarmakologi - Läkemedelsanvändning för nya syften

Var vänlig välj sida med engelsk text för projektbeskrivning.

Cancerfarmakologi - Högeffektiva experimentella metoder- i 3D

Var vänlig välj sida med engelsk text för beskrivning av projektet.

Cancerfarmakologi - Med siktet på Gliom

Var vänlig välj med engelsk text för projektbeskrivning.

Cancerfarmkologi - Individanpassad cancerterapi

Var vänlig välj sida med engelsk text för projektbeskrivning.

Cancerfarmakologi - Aminopeptidaser som mål vid cancerbehandling

För projektbeskrivning se sida med engelsk text.

CANCERFARMAKOLOGi – Sensitisering av resistenta GLIOBLASTOMAkloner

Se sida med engelsk text för information om projektet.

Beräkningsmedicin - Hitta och optimera kombinationsbehandlingar

Var vänlig välj sida med engelsk text för projektbeskrivning

Beräkningsmedicin - Molekylär systemfarmakologi och -patologi på cellnivå

Var vänlig välj sida med engelsk text för projektbeskrivning.

Beräkningsmedicin - Multivariatmodeller av molekylära struktur-aktivitetssamband

Var vänlig välj sida med engelsk text för projektbeskrivning.

Beräkningsmedicin - Fenotypisk profilering med time-lapse mikroskopi

Var vänlig välj sida med engelsk text för projektbeskrivning.