Projekt

Forskargruppen för dermatologi och venereologi bedriver forskning inom i huvudsak tre olika projekt. Byt till engelsk språkversion för att läsa mer om dessa här på sidan.

Etiologier och nya terapier vid monogenetiska sjukdomar som drabbar epidermis

Forskningsledare: Hans Törmä, Marie Virtanen, Anders Vahlquist

Var vänlig byt till engelsk språkversion för att läsa om projektet.

Mastcell apoptos i psoriasishud – en ny terapimöjlighet?

Forskningsledare: Ola Rollman, Eva Hagforsen

Var vänlig byt till engelsk språkversion för att läsa om projektet.

Immunologiska mekanismer vid idiopatiska inflammatoriska hudsjukdomar

Forskningsledare: Hans Törmä, Mohammad Alimohammadi

Var vänlig byt till engelsk språkversion för att läsa om projektet.