Endokrin tumörbiologi

Vi utgör en del av ett nationellt center för neuroendokrina tumörer (Uppsala Centre of Excellence for Endocrine Tumors) och fokuserar vår forskning på två tumörsjukdomar; multipel endokrin neoplasi typ1 syndrom (MEN1) och binjurebarkscancer. Vi försöker förstå de grundläggande orsakerna bakom dessa sjukdomar, och försöker också omsätta våra resultat och erfarenheter till klinisk praxis genom till exempel kliniska prövningar.

Bärare med mutationer i genen MEN1 utvecklar tumörer i olika endokrina organ som bisköldskörteln, bukspottkörten och hypofysen. MEN1 tros vara en tumörsuppressor-gen, men det är inte känt varför inaktivering av genen orsakar tumörer i endokrina organ och i bara vissa. Vi försöker besvara dessa frågor genom att analysera konsekvenser av MEN1 inaktivering och studera andra faktorer som kan samverka med MEN1. I våra experiment använder vi en lång rad cell- och molekylär-biologiska metoder, och såväl musmodeller som tumörvävnad från patienter. Genom att vi har kliniska data och material från ett 60-tal MEN1 familjer som vi följer kan vi omsätta våra grundläggande studier till klinsk nytta, till exempel i form av prospektiva kliniska studier.

Vårt andra forskningsområde rör binjurebarkscancer, en aggressiv cancer med dålig prognos, som har sitt ursprung i steroidhormon-producerande celler, vilket kan ge distinkta symptom. För att avgöra vilken av tillgängliga behandlingar som är bäst har vi intierat och, tillsammans med flera samarbetspartners, genomfört en randomiserad klinisk studie (FIRM-ACT). Drygt 300 patienter ingick i den nyligen avslutade studien, och resultaten förväntas vara klara inom kort.

Britt Skogseid

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Endokrin tumörbiologi

E-post:
Britt.Skogseid[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-471 4719
Senast uppdaterad: 2022-04-08