Forskargrupper vid medicinska vetenskaper

Forskargrupp

Seniora forskare

Arbets och miljömedicin

Magnus Svartengren, Anna Rask-Andersen, Peter Westerholm, Monica Lind, Dan Norbäck

Barn och ungdomspsykiatri Mia Ramklint, Johan Isaksson, Vladislav Ruchkin, Ulf Jonsson

Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

Rolf Larsson, Mats Gustafsson, Peter Nygren, Mårten Fryknäs, Joachim Gullbo

Dermatologi och venereologi

Enikö Sonkoly, Anders Vahlquist

Endokrin tumörbiologi

Britt Skogseid, Barbro Eriksson, Kjell Öberg

Endokrinologi och mineralmetabolism

Östen Ljunggren, Hans Mallmin, Britt Eden-Engström

Gastroenterologi och hepatologi

Peter Thelin Schmidt, Per Hellström, Marie Carlson, Fredrik Rorsman, Anders Rönnblom, Per Sangfelt

Hematologi

Sören Lehmann, Martin Höglund, Gunnar Birgegård

Infektionsmedicin

Björn Olsen, Josef Järhult, Thomas Tängdén, Otto Cars, Mia Furebring, Gabriel Westman, Karlis Pauksens

Kardiologi

Bertil Lindahl, Lars Wallentin, Stefan James, Claes Held, Jonas Oldgren

Kardiologi-arytmi

Carina Blomström-Lundqvist

Klinisk epidemiologi

Johan Sundström, Lars Lind, Åsa Muntlin Athlin

Klinisk diabetologi och metabolism

Jan Eriksson, Janeth Leksell, Anders Karlsson, Christian Berne

Klinisk farmakogenomik och osteoporos

Håkan Melhus, Mia Wadelius

Klinisk fysiologi

Andrei Malinovschi, Frank Flachskampf

Klinisk kemi 

Anders Larsson, Lena Carlsson, Per Venge, Leif Wide, Gunnar Ronquist, Agneta Siegbahn

Klinisk mikrobiologi

Åsa Melhus, Johan Lennerstrand

Klinisk neurofysiologi Anna Rostedt Punga
Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri Filip Arnberg

Lung- allergi- och sömnforskning

Christer Jansson, Eva Lindberg, Margareta Emtner

Molekylär epidemiologi

Tove Fall

Molekylär precisionsmedicin

Jessica Nordlund, Ann-Christine Syvänen

Neurologi Dag Nyholm, Katarina Laurell, Joachim Burman, Erik Lundström, Eva Kumlien
Neurokirurgi Per Enblad, Elham Rostami

Njurmedicin

Maria Eriksson Svensson, Inga Soveri, Bengt Fellström

Onkologisk endokrinologi

Eva Tiensuu Janson
Psykiatri Simon Cervenka, Robert Boden

Reumatologi

Lars Rönnblom, Eva Baecklund, Maija-Leena Eloranta, Gunnel Nordmark

Transplantation och regenerativ medicin

Per-Ola Carlsson

Senast uppdaterad: 2024-01-10