Gastroenterologi och hepatologi

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), med Crohn's sjukdom och Ulcerös kolit som de huvudsakliga formerna, orsakar mycket kronisk sjuklighet. Dessa sjukdomar karaktäriseras av att de har ett episodiskt, livslångt förlopp som kräver omfattande sjukhusvård. Incidensen av IBD har ökat dramatiskt under de senaste 50 åren, men orsakerna till detta är inte kända. Vad som orsakar IBD är också till stor del okänd, liksom varför sjukdomen går i skov. Vi arbetar med experimentella, kliniska och epidemiologiska studier för att bättre förstå IBD. Vi försöker kartlägga vilka molekylära och cellulära förändringar som leder till sjukdom, och försöker identifiera diagnostiska markörer med målet att förbättra den medicinska behandlingen av IBD och andra inflammatoriska sjukdomar.

Att diagnostisera IBD är komplicerat - det görs genom endoskopisk undersökning och analys av biopsier. Det finns därför ett stort behov av nya diagnostiska biomarkörer, och också av prognostiska och aktivitetsmarkörer. Vi undersöker ett stort antal inflammatoriska markörer, bland annat kväveoxid, cytokiner och olika eosinofil-proteiner. För att undersöka vad som orsakar IBD så utför vi array-experiment där förändringar i genuttryck vid pågående, aktiv IBD, analyseras- Vi försöker också identifiera autoantigener, och undersöker vilka roller eosinofiler och virus kan spela i sjukdomsförloppet. En våra forskningslinjer undersöker också samspelet mellan inflammation i tarmen och utveckling av primär skleroserande kolangit, en allvarlig leversjukdom som kan utvecklas till följd av IBD.

Vi har ett stort intresse för gastrointestinala peptidhormoner och neuropeptider och regleringsfunktioner för motilitet blodflöde och sekretion i mag-tarm-kanalen. Dess funktioner avgör ofta den symtombild som patienten presenterar vid IBD och IBS (irritable bowel syndrome). Vid dessa studier använder vi bland peptidanalyser i blod och vävnad samt "SmartPill"- en kapsel med radiosändare som mäter fysiologiska parametrar under sin passage genom mag-tarmkanalen.

Peter Thelin Schmidt

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Gastroenterologi/hepatologi

E-post:
peter.thelin.schmidt[AT-tecken]medsci.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-21