Hematologi

Hematologin omfattar såväl benigna som maligna tillstånd. Bland de benigna märks olika typer av cytopenier, både medfödda och förvärvade, som anemier, neutropenier och trombocytopenier, rubbningar i järnmetabolismen med flera. De maligna blodsjukdomarna utgör en stor, heterogen grupp av cancersjukdomar som svarar för ca 7 % av årliga nya cancerfall i Sverige. Hematologiska maligniteter orsakas för det mesta av en okontrollerad tillväxt eller delning av blodcellerna, och vanligen är det omogna stamceller som förlorat sin tillväxtkontroll. Sådan kontrollförlust kan ge upphov till både akuta och kroniska leukemier med överproduktion av vita blodkroppar, men också till s.k. myeloproliferativa sjukdomar med överproduktion av röda blodkroppar och/eller blodplättar. Vi bedriver klinisk forskning inom olika former av leukemier och myeloproliferativa sjukdomar men också rörande anemibehandling och omvårdnad. Genom preklinisk läkemedelsutveckling, deltagande i ett stort antal kliniska prövningar samt genom studier med utgångspunkt i våra populationsbaserade cancerregister försöker vi utveckla nya behandlingsmetoder och en bättre omvårdnad för drabbade patienter.

Forskningen bedrivs av ett antal mindre grupper, var och en formerad utifrån specifik kompetens kring enskilda viktiga sjukdomar inom hematologin. Vårt fokus är nu på;

  • Utveckling och testning av nya läkemedel och terapier för hematologiska maligniteter; akut myeloisk leukemi, akut lymfatisk leukemi, myelodysplastiskt syndrom, kronisk myeloisk leukemi, kronisk lymfatisk leukemi samt multipelt myelom.
  • Studier med utgångspunkt från våra populationsbaserade kvalitetsregister inom blodcancerområdet.
  • Translationella studier i anslutning till det regionala biobanksprojektet U-CAN
  • Studier kring myeloproliferativa sjukdomar, canceranemi och omvårdnad.

En viktig del i verksamheten är också deltagande i nationella och internationella samarbeten för att initiera stora kliniska prövningar och för att utarbeta riktlinjer för behandling.

Sören Lehmann

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Hematologi

E-post:
soren.lehmann[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-7604882
Senast uppdaterad: 2022-04-08