Kardiologi

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken globalt och medför stort lidande och höga kostnader för individ och samhälle. Under mer än 25 år har Kardiologsektionens forskningsgrupp varit ledande inom forskning och utveckling kring bland annat kranskärlsjukdom och antitrombotisk behandling och inom biomarkörforskning. Vi har studerat metoder att optimera vård och medicinering, utan att samtidigt öka risken för komplikationer. Under senare år har gruppen även drivit framgångsrika studier och projekt inom klaffsjukdomar och studier av strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer. Forskningen omfattar hela spektret från cellbiologisk forskning till registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) och inkluderar ofta randomiserade kliniska prövningar med patienter och kontrollpersoner från många olika länder.

Vårt mål är att förbättra behandling och omhändertagande av den enskilda patienten och vi bedriver forsknngsprojekt inom följande områden:

Sjukdomsförekomst och sjukdomsmekanismer

  • Epidemiologiska register- och kohortstudierstudier
  • Patofysiologiska studier

Diagnos, riskbedömning och individualiserad behandling

  • Biomarkörstudier
  • Bilddiagnostikstudier (s.k. imaging)

Utvärdering av nya (och gamla) terapier

  • Internationella läkemedelsprövningar
  • Oberoende register randomiserade kliniska prövningar
  • Observationella register- och kohortstudier

Implementation av nya terapier

  • Observationella registerstudier

Läs om våra pågående projekt

Bertil Lindahl

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Kardiologi

E-post:
Bertil.Lindahl[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 9505
Mobiltelefon:
070-1428580

Professor vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)

E-post:
Bertil.Lindahl[AT-tecken]ucr.uu.se
Telefon:
018-611 9505
Mobiltelefon:
070-1428580
Senast uppdaterad: 2023-07-31