Kurser

Psykotraumatologi 15 hp


Kursen är en påbyggnadsutbildning inom huvudområdet medicin och psykologi samt omfattar grunderna i psykotraumatologi, vilket inkluderar psykotraumatologisk historik och epidemiologi; samhällets organisation vid allvarlig händelse samt biologiska, psykologiska och sociala aspekter på psykiska trauman. Kursen ger även kunskap om krisstöd och behandlingsformer för traumatiserade individer. Vidare omfattar kursen differentialdiagnostiska värderingar avseende komplexa dissociativa diagnoser, komplicerade sorgereaktioner och samsjuklighet med PTSD. Kursen behandlar även samband med smärtproblematik och migrationsrelaterad problematik. Kursen löper under två terminer med start på höstterminen.

Mer information om kursen samt kursplan med litteraturlista

Studium Psykotraumatologi 15 hp, kurskod 3PS038

Vill du söka kursen? Klicka här för att komma till antagning.se

Nästa kurstillfälle är HT 2022. 

För psykologer kan kursen kan även bli ackrediterad/godkänd som en fördjupningskurs inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi av Sveriges Psykologförbund. Då krävs även en extra examinationsuppgift.

CAPS-5 webkurs

Clinician administered PTSD scale for DSM-5 (CAPS-5) är gold standard för att bedöma PTSD. CAPS-5 är en strukturerad intervju med 30 frågor som kan avändas för att ställa aktuell diagnos. KcKP erbjuder utbildningar i CAPS-5 samt ger en onlineutbildning. Utbildningarna riktar sig till sjukvårdspersonal med erfarenhet av psykiatrisk diagnostik och kunskap i intervjuteknik.

Kontakta oss för att boka en anpassad utbildning utifrån era behov till kursansvarig filip.arnberg@neuro.uu.se 


 

Senast uppdaterad: 2022-08-15