Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för komplicerad sorg hos vuxna

Det här är den första studien som utvärderar en svensk behandling för komplicerad sorg. Syftet med projektet är att färdigställa en svensk version av en internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (iKBT) för komplicerad sorg och i en pilotstudie undersöka genomförbarheten av iKBT behandlingen och om deltagarnas symptom på komplicerad sorg (primärt utfall), depression och symtom på posttraumatisk stress (sekundära utfall) minskar efter genomgången behandling.

Ett nästa steg om projektet visar positiva resultat är att genomföra en randomiserad kontrollerad studie för att undersöka effekten av behandlingen på komplicerad sorg samt andra psykiska symptom. 

Projektgrupp: Josefin Sveen, Maria Bragesjö (KI), Viktor Kaldo (KI, Linneuniversitet), Lina Ciardella och Ellen Hven (KBT via nätet, Nära vård digitalt, Region Uppsala) 

Senast uppdaterad: 2022-02-21