Min Sorg: självhjälps-app för föräldrar i sorg

Föräldrar som mist ett barn har ökad risk för psykisk ohälsa flera år efter förlusten. Syftet med studien är att utveckla en mobilapp för föräldrar som mist ett barn och utvärdera om tillgång till appen kan ge stöd i sorgen och lindra lidandet.

Genom den här studien vill vi underlätta föräldrars möjlighet att komma i kontakt med information om vad sorg och komplicerad sorg är och ge stöd till föräldrar som upplever stort lidande och starka sorgereaktioner.

Förhoppningen är att Min Sorg kan användas självständigt för att få information, stöd och råd kring sorg och komplicerad sorg, eller att appen kan vara ett komplement till en sedvanlig vård och stöd.

Projektet är indelat i tre faser:
Fas 1 – utveckling av appen. Appen grundar sig på tidigare forskning och principer för kognitiv beteendeterapi. Appen består av information om sorg och komplicerad sorg, och hur man kan få hjälp i sin sorg, samt förslag på olika strategier och övningar för att hantera sorgen. Appen innehåller även en skattningsskala där man kan följa utvecklingen av sin sorg över tid.

Fas 2 – pilotstudie. Appen har testas på en grupp föräldrar som mist sitt barn i cancer och har fått tillgång till appen i fyra veckor, med en före- och en eftermätning, samt en telefonintervju om upplevelsen av att använda appen.

Fas 3 – i en randomiserad kontrollerad studie utvärderas appen med en grupp föräldrar som får tillgång till appen i tre månader och en kontrollgrupp som inte får tillgång till appen de tre första månaderna. Primärt mått är symptom på komplicerad sorg och sekundära mått är depression, posttraumatisk stress, livskvalitet, ältande och undvikande. Pågående

Om du vill vara med i studien kan du läsa mer här: www.minsorg.com

Du är välkommen att kontakta oss på Minsorg-neuro@uu.se om du har frågor kring studien.

Projektgrupp:
Josefin Sveen, projektledare
Rakel Eklund
Filip Arnberg
Maarten Eisma
Paul Boelen

Senast uppdaterad: 2022-01-11