Ansvarig för studien

Josefin Sveen, Docent i medicinsk psykologi

Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri, Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Telefon: 018 611 52 06, 073 866 70 87

Övriga medarbetare

Rakel Eklund, Fil. Dr., leg. Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård
Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri, Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet

Filip Arnberg, Docent i klinisk psykologi, leg psykolog
Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri, Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet

Maarten Eisma, Phd
Gröningen University

Paul Boelen, Professor
Utrecht University

Senast uppdaterad: 2022-01-11