Mobilapp för psykosocialt stöd till tonåringar som förlorat en familjemedlem

Målet med det här projektet är att utveckla en intervention som kan öka det psykosociala stödet och främja psykiskt välmående hos ungdomar som förlorat en familjemedlem. En viktig del i projektet och i utvecklingen av appen är att  inkludera ungdomar som förlorat en närstående i forskningsprocessen. Vi samarbetar med Randiga huset, en ideell förening för barn i sorg, som kommer att förvalta appen och se till att den är fritt tillgänglig för ungdomar i sorg efter att appen är utvärderad i vår studie.

Projektgrupp:

Josefin Sveen, Rakel Eklund, Anneli Silvén Hagström (SU), Atle Dyregrov (Universitetet i Bergen)

Finansiär för projektet Cancerfonden

Senast uppdaterad: 2022-02-21