PTSD Coach: lindring av svårigheter kopplade till allvarliga händelser

Vi undersökte om användning av en självhjälpsapp i mobilen kunde lindra besvärande reaktioner som uppstått efter allvarliga händelser, öka människors fungerande i vardagen samt minska behovet och användning av vård.

Ett syfte var att se om användning av en lättillgänglig självhjälpsapp kunde lindra eller stödja personer i processen att återhämta sig från posttraumatisk stress. Det långsiktiga syftet var att göra stöd och information mer tillgänglig för personer som varit utsatta för allvarliga händelser, och därför riskerar att utveckla posttraumatisk stress. I förlängningen skulle detta kunna underlätta hälso- och sjukvårdens arbete i hårt belastade arbetssituationer såsom vid allvarliga händelser där många är drabbade.

PTSD Coach är en smartphone-applikation (app) som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symtomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär. Appen har utvecklats av amerikanska myndigheter (National Center for PTSD i samarbete med Department of Defense's National Center for Telehealth and Technology). Vi på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri har översatt och anpassat appen till svenska förhållanden och har utvärderat upplevd användbarhet, nytta och tillfredsställelse av att ha tillgång till appen.

Klicka här för att läsa artikeln.

De som deltog i studien blev intervjuade över telefon och fick svara på frågor online eller i sin mobiltelefon vid några tillfällen under nio månaders tid. Deltagare fick tillgång till appen i början av studien eller efter tre månader.

Anmälan till studien är avslutad.

Projektgrupp:

Filip Arnberg, projektledare
Ida Hensler
Josefin Sveen
Martin Cernvall
Kerstin Bergh Johannesson

Ida Hensler

Doktorand vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

E-post:
Ida.Hensler[AT-tecken]neuro.uu.se

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri – KcKP

E-post:
ida.hensler[AT-tecken]neuro.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-22