PTSD Coach: lindring av svårigheter kopplade till allvarliga händelser

Vi undersökte om användning av en självhjälpsapp i mobilen kunde lindra besvärande reaktioner som uppstått efter allvarliga händelser, öka människors fungerande i vardagen samt minska behovet och användning av vård.

Ett syfte var att se om användning av en lättillgänglig självhjälpsapp kunde lindra eller stödja personer i processen att återhämta sig från posttraumatisk stress. Det långsiktiga syftet var att göra stöd och information mer tillgänglig för personer som varit utsatta för allvarliga händelser, och därför riskerar att utveckla posttraumatisk stress. I förlängningen skulle detta kunna underlätta hälso- och sjukvårdens arbete i hårt belastade arbetssituationer såsom vid allvarliga händelser där många är drabbade.

PTSD Coach är en smartphone-applikation (app) som innehåller information om posttraumatiska stressreaktioner, stöd för symtomhantering samt information om vart man kan vända sig för hjälp med sina besvär. Appen har utvecklats av amerikanska myndigheter (National Center for PTSD i samarbete med Department of Defense's National Center for Telehealth and Technology). Vi på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri har översatt och anpassat appen till svenska förhållanden och har utvärderat upplevd användbarhet, nytta och tillfredsställelse av att ha tillgång till appen.

Vi har också utvärderat nyttan och risker med PTSD Coach samt appens effektivitet. Fynden finns beskrivna i artikeln Efficacy, Benefits, and Harms of a Self-management App in a Swedish Trauma-Exposed Community Sample (PTSD Coach): Randomized Controlled Trial: J Med Internet Res 2022;24(3):e31419.

Vi har också undersökt om tillgång till PTSD Coach förbättrade självupplevd hälsa och relationerna mellan användning av en självhjälpsapp, specifika strategier och självupplevd hälsa. Dessa fynd finns att läsa om i artikeln Ecological momentary assessment of self-rated health, daily strategies and self-management app use among trauma-exposed adults: European Journal of Psychotraumatology: Vol 12 (1), 2021.

De som deltog i studien blev intervjuade över telefon och fick svara på frågor online eller i sin mobiltelefon vid några tillfällen under nio månaders tid. Deltagare fick tillgång till appen i början av studien eller efter tre månader.

Anmälan till studien är avslutad.

Projektgrupp:

Filip Arnberg, projektledare
Ida Hensler
Josefin Sveen
Martin Cernvall
Kerstin Bergh Johannesson

Senast uppdaterad: 2023-02-14