Risk- och skyddsfaktorer för återhämtning efter allvarliga händelser

Syftet med projektet är att fördjupa kunskapen om relevanta faktorer för det psykiska traumats påverkan på den enskilda personen för att därigenom förbättra samhällets beredskap och förmåga att möta drabbade efter allvarliga händelser. Inom ramen för projektet avser vi att:

• Göra fördjupade analyser utifrån hittills funna data avseende förekomst och identifikation av mönster för återhämtning i ett längre tidsperspektiv i en traumaexponerad svensk icke klinisk population
• Fördjupa kunskapen om relaterade riskfaktorer för mönster för återhämtning respektive ohälsa i ett längre tidsperspektiv efter traumatisk exponering.
• Speciellt avser vi att fortsätta undersöka betydelse av ålder, kön och personlighet för individers återhämtning efter svår exponering.
• Undersöka betydelsen över tid av traumatiska förluster respektive hur människor återhämtar sig efter traumatiska förluster jämfört efter traumatisk exponering med eget livshot. Målet för projektet är
• Att möjliggöra en bättre identifiering av personer som riskerar nedsatt psykisk hälsa efter allvarliga händelser samt säkrare kunna förutsäga möjligheter för återhämtning.
• Att skapa vetenskapligt underlag för att i ett långtidsperspektiv bättre förutsäga de direkta och indirekta hälsoeffekter och kostnader som exponering för svår traumatisering och traumatiska förluster kan innebära.
• Att vidareutveckla riktlinjer för interventioner efter allvarliga händelser.
• Att producera vetenskapligt underlag för förbättrat stöd till komplext drabbade efter allvarliga händelser.

Projektgrupp:

Filip Arnberg, Primary Investigator
Kerstin Bergh Johannesson

Filip Arnberg

Programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

E-post:
Filip.Arnberg[AT-tecken]neuro.uu.se

Programdirektör vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri – KcKP

E-post:
filip.arnberg[AT-tecken]neuro.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-11