TRACES: Traumatic Events in a Longitudinal Survey

TRACES-studien undersöker psykiska reaktioner efter svåra och allvarliga händelser hos såväl vårdsökande som ej vårdsökande individer, hur reaktioner förändras över tid samt hur olika reaktioner påverkar människors funktionsnivå, livskvalitet och hur de använder sig av offentlig vård.

Syftet är att utvärdera nya diagnoskriterier för traumarelaterade tillstånd och att ge kunskap om vilka psykiska reaktioner som är indikativt för en god eller sämre prognos. Ett annat syfte är att utveckla metoder för att identifiera individer med hög risk för traumarelaterade psykiatriska tillstånd. Projektet kommer att leda till att vi i Sverige har väl utvärderade bedömningsinstrument som kan bistå sjukvården vid psykosociala insatser efter allvarliga händelser.

Om du deltar i TRACES-studien och vill komma i kontakt med oss kan du maila stress@neuro.uu.se eller ringa 018-611 88 26.

Projektgrupp:

Filip Arnberg, Projektansvarig
Kristina Bondjers
Mimmie Willebrand

Senast uppdaterad: 2022-01-11