TENTS Riktlinjer

The European Network for Traumatic Stress – TENTS
 

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri har deltagit i TENTS, ett europeiskt samarbetsprojekt som finansierats av EU.

Inom Europa finns en stor variation av interventioner efter en katastrof. Interventionerna är inte alltid evidensbaserade, många har ett otillräckligt vetenskapligt underlag. Mot bakgrund av detta bildades TENTS.

De övergripande målen för TENTS var att skapa ett nätverk av experter inom fältet psykotraumatologi och att organisera och stärka hälso- och sjukvården för allvarliga händelser i Europa.

TENTS har under en fyraårsperiod, maj 2007 – maj 2011, genomfört följande:

  • Kartläggning av nuvarande praxis i Europa.
  • Systematisk översikt av den vetenskapliga litteraturen.
  • Utveckling av en evidensbaserad modell för psykosocial intervention och uppföljning av katastrofdrabbade.
  • Etablering av formellt samarbete med organisationer i en rad andra länder:
    Litauen, Malta, Cypern, Bulgarien, Italien, Slovakien, Estland, Rumänien, Grekland, Ungern, Tjeckien, Portugal, Bosnien-Hercegovina, Slovenien, Serbien och Makedonien.
  • Utveckling av ett utbildningspaket avsett för personal inom traumafältet.
  • Utbildning av personal i Estland

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri har ansvarat för kartläggningen i Sverige. KcKP har också etablerat samarbete med organisationer i Estland.

Med utgångspunkt i nuvarande praxis, forskningsläget, samt expertutlåtanden har TENTS utvecklat rekommendationer för psykosociala interventioner efter allvarliga händelser. Dokumenten finns tillgängliga genom länkarna nedanför.

Kort beskrivning av riktlinjerna

Rekommenderade interventioner

TENTS har efter projektets slut i maj 2011 införlivats i European Society for Traumatic Stress Studies&languageId=3&assetKey=ch kommer att verka för utveckling och spridning av utbildningspaket inom Europa. TENTS har initierat lokala traumanätverk och uppmuntrar samarbete inom EU.

Mer information finns på http://www.estss.org/tents Där finns också TENTS riktlinjer sammanfattade i en interaktiv e-modul.

Frågor om projektet besvaras av Kerstin Bergh Johannesson och Filip Arnberg.


Associated Partners:

Nederländerna - University of Amsterdam
Wales - Cardiff University
Turkiet - Turkish Psychological Association
Tyskland - Katolishe Hochschule für Sozialwesen
Norge - Haukeland Universitetssykehus
Sverige  - Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet
Finland - University of Tampere
 

Sub-contracting Partners:

Kroatien - University of Zagreb
Spanien - Neuro-psychiatrich unit Madrid
 

Collaborating Partners:

Polen - University of Warsaw
Schweiz - University of Zürich
Frankrike - French society on psychotramatology/VICTIMO
Nordirland - Northern Ireland Centre for Trauma , "tents-interventioner" lang="none" target="_blank">Rekommenderade interventioner

TENTS har efter projektets slut i maj 2011 införlivats i European Society for Traumatic Stress Studies, och kommer att verka för utveckling och spridning av utbildningspaket inom Europa. TENTS har initierat lokala traumanätverk och uppmuntrar samarbete inom EU.

Mer information finns på http://www.estss.org/tents Där finns också TENTS riktlinjer sammanfattade i en interaktiv e-modul.

Frågor om projektet besvaras av Kerstin Bergh Johannesson och Filip Arnberg.


Associated Partners:

Nederländerna - University of Amsterdam
Wales - Cardiff University
Turkiet - Turkish Psychological Association
Tyskland - Katolishe Hochschule für Sozialwesen
Norge - Haukeland Universitetssykehus
Sverige  - Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet
Finland - University of Tampere
 

Sub-contracting Partners:

Kroatien - University of Zagreb
Spanien - Neuro-psychiatrich unit Madrid
 

Collaborating Partners:

Polen - University of Warsaw
Schweiz - University of Zürich
Frankrike - French society on psychotramatology/VICTIMO
Nordirland - Northern Ireland Centre for Trauma &" lang="none" target="_blank">Kort beskrivning av riktlinjerna

Rekommenderade interventioner

TENTS har efter projektets slut i maj 2011 införlivats i European Society for Traumatic Stress Studies&languageId=3&assetKey=ch kommer att verka för utveckling och spridning av utbildningspaket inom Europa. TENTS har initierat lokala traumanätverk och uppmuntrar samarbete inom EU.

Mer information finns på http://www.estss.org/tents Där finns också TENTS riktlinjer sammanfattade i en interaktiv e-modul.

Frågor om projektet besvaras av Kerstin Bergh Johannesson och Filip Arnberg.


Associated Partners:

Nederländerna - University of Amsterdam
Wales - Cardiff University
Turkiet - Turkish Psychological Association
Tyskland - Katolishe Hochschule für Sozialwesen
Norge - Haukeland Universitetssykehus
Sverige  - Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet
Finland - University of Tampere
 

Sub-contracting Partners:

Kroatien - University of Zagreb
Spanien - Neuro-psychiatrich unit Madrid
 

Collaborating Partners:

Polen - University of Warsaw
Schweiz - University of Zürich
Frankrike - French society on psychotramatology/VICTIMO
Nordirland - Northern Ireland Centre for Trauma , "none" target="_blank">Rekommenderade interventioner

TENTS har efter projektets slut i maj 2011 införlivats i European Society for Traumatic Stress Studies, och kommer att verka för utveckling och spridning av utbildningspaket inom Europa. TENTS har initierat lokala traumanätverk och uppmuntrar samarbete inom EU.

Mer information finns på http://www.estss.org/tents Där finns också TENTS riktlinjer sammanfattade i en interaktiv e-modul.

Frågor om projektet besvaras av Kerstin Bergh Johannesson och Filip Arnberg.


Associated Partners:

Nederländerna - University of Amsterdam
Wales - Cardiff University
Turkiet - Turkish Psychological Association
Tyskland - Katolishe Hochschule für Sozialwesen
Norge - Haukeland Universitetssykehus
Sverige  - Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet
Finland - University of Tampere
 

Sub-contracting Partners:

Kroatien - University of Zagreb
Spanien - Neuro-psychiatrich unit Madrid
 

Collaborating Partners:

Polen - University of Warsaw
Schweiz - University of Zürich
Frankrike - French society on psychotramatology/VICTIMO
Nordirland - Northern Ireland Centre for Trauma &" lang="none" target="_blank">Rekommenderade interventioner

TENTS har efter projektets slut i maj 2011 införlivats i European Society for Traumatic Stress Studies, och kommer att verka för utveckling och spridning av utbildningspaket inom Europa. TENTS har initierat lokala traumanätverk och uppmuntrar samarbete inom EU.

Mer information finns på http://www.estss.org/tents Där finns också TENTS riktlinjer sammanfattade i en interaktiv e-modul.

Frågor om projektet besvaras av Kerstin Bergh Johannesson och Filip Arnberg.


Associated Partners:

Nederländerna - University of Amsterdam
Wales - Cardiff University
Turkiet - Turkish Psychological Association
Tyskland - Katolishe Hochschule für Sozialwesen
Norge - Haukeland Universitetssykehus
Sverige  - Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet
Finland - University of Tampere
 

Sub-contracting Partners:

Kroatien - University of Zagreb
Spanien - Neuro-psychiatrich unit Madrid
 

Collaborating Partners:

Polen - University of Warsaw
Schweiz - University of Zürich
Frankrike - French society on psychotramatology/VICTIMO
Nordirland - Northern Ireland Centre for Trauma & Transformation on development
Skottland - Dr. C. Freeeman
WHO Europe - Dr M. Muijen
 

Senast uppdaterad: 2022-01-11