Förteckning över traumarelaterad specialistbehandling i Sverige

Ur ett hälsoperspektiv är det väsentligt att undersöka vilken kapacitet som finns i Sverige vad gäller förmåga till diagnostik och behandling av traumarelaterad problematik. Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri gjorde för femton år sedan en kartläggning, vilket redovisades i Läkartidningen 2005. Utifrån problemområdets aktualitet och för att få en bild av hur situationen ser ut i dagsläget har vi genomfört en förnyad kartläggning år 2019/2020.

Utifrån kartläggningen visas nedan en förteckning över regionfinansierade specialistteam för behandling av traumarelaterad psykisk ohälsa (2019/2020). Förteckningen kan komma att revideras när ny information framkommer. Vid behov av att uppdatera informationen så kontakta cecilia.yates@neuro.uu.se

Förteckning över regionfinansierade specialistteam för behandling av traumarelaterad psykisk ohälsa (2019/ 2020) för vuxna.

Region Ort Namn på mottagning Anmärkning
Skåne Malmö Behandlingscenter för krigs- och tortyr-skadade, Röda Korset  Avtal med regionen
Blekinge Ingen uppgift
Halland Integrerat i sex vuxenpsykiatriska mottagningar
Västra Götaland Göteborg Kris- och traumamottagningen
Göteborg Flyktingmedicinskt centrum
Uddevalla Vuxenpsykiatriska traumateamet
Borås PTSD-teamet vid den vuxenpsykiatriska mottagningen
Kalmar Ingen uppgift
Gotland Primärvården har huvudansvar för PTSD
Kronoberg Växjö Transkulturella teamet för våldsutsatta Vuxna våldsutsatta, flyktingar
Jönköping Ingen uppgift
Örebro Örebro Traumagruppen Kontakt via 1177 eller remiss
Östergötland Norrköping

Flyktingmedicinskt centrum

Vrinnevisjukhuset
Flyktingar
Värmland Karlstad Centrum för traumatisk stress Kontakt via 1177
Västmanland Västerås

Råby vårdcentral och asylhälsa 

Sörmland Teamet för sexuellt våldsutsatta Satsning på utbildning av behandlare i primärvård
Stockholm Stockholm Specialistmottagning för vuxna
Stockholm Traumabehandling integrerat i psykiatri Avtal med privata vårdgivare
Stockholm Capio Psykiatri Ångest och depressionsmottagnin Kontakt via 117
Uppsala Uppsala Enheten för transkulturell psykiatri, ET Asylsökande
Uppsala Veteranmottagningen Personer som varit i utlandstjänst i krigszon eller katastrofområden på uppdrag av svensk myndighe
Uppsala Kvinnofridsmottagningen Hotade, våldsutsatta kvinnor, Centrum för Kvinnofrid, CKF
Uppsala Traumabehandling integrerat i psykiatrisk öppenvård
Gävleborg Gävle Flyktingtrauma-enheten
Dalarna Borlänge Psykiatriska mottagningen i Borlänge
Västernorrland Härnösand Vårsta diakoni, Resurscentrum, Traumaklinike Vuxna PTSD, flyktingar Samarbete med region Västernorrland
Integrerad traumamottagning

Jämtland/Härjedalen

Östersund Trauma- och ångestmottagningen Vuxna våldsutsatta, flyktingar
Västerbotten Umeå Astamottagningen Utsatthet för sexuellt våld eller partnervåld
Umeå Avtal med Röda Korset i Skellefteå Flyktingrelaterat trauma
Norrbotten Luleå Avtal med Röda Korset i Skellefteå Flyktingrelaterat trauma

Annan huvudman

Röda Korset Göteborg Behandlingscenter
Malmö Behandlingscenter
Stockholm Behandlingscenter
Skellefteå Behandlingscenter Filialer även i Umeå och Luleå
Skövde Behandlingscenter
Uppsala Behandlingscenter

Förteckning över specialistteam för behandling av traumarelaterad psykisk ohälsa för barn och unga (2019/ 2020).

Region Ort Namn på mottagning
Skåne Malmö Barn- och ungdoms- mottagning
Västra Götaland Göteborg Kris- och trauma/ung
Uddevalla Barntrauma-teamet
Borås BUP PTSD-mottagning
Östergötland Linköping BUP-Elefanten
Linköping Barntraumateam
Norrköping Barntraumateam
Motala Barntraumateam
Värmland Karlstad BUP traumateam
Stockholm Stockholm BUP specialistmottagning

Senast uppdaterad: 2022-01-11