Vårt uppdrag för socialstyrelsen

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri har på uppdrag av Socialstyrelsen en rådgivande och informerande roll som ett av flera kunskapscentrum inom katastrofmedicin i Sverige.

Vårt uppdrag gäller kunskapscentrum inom psykotraumatologi, och syftet är att bidra till kunskapsförsörjningen inom ämnesområdet till gagn för Sveriges krisberedskap.

Vårt uppdrag är att, genom allt arbete vi gör, utveckla och bibehålla en hög kunskapsnivå och kompetens inom vårt ämnesområde. Vi vill bidra till att kunskap och expertis inom ämnesområdet främjas och tillgängliggörs.

I vårt uppdrag ingår sedan 2021 att vi publicerar omvärldsbevakningar, omvärldsanalyser och forskningsöversikter.

Omvärldsbevakningar

Vi publicerar löpande omvärldsbevakningar för perioderna januari-maj, maj-september, och september-januari. I omvärldsbevakningarna nämner vi kort sådant som kan vara av relevans för krisberedskap och kunskapsförsörjning.

Omvärldsbevakning 2023-3
Omvärldsbevakning 2023-2
Omvärldsbevakning 2023-1
Omvärldsbevakning 2022-3
Omvärldsbevakning 2022-2
Omvärldsbevakning 2022-1
Omvärldsbevakning 2021-3

Omvärldsanalyser

Vi publicerar årligen omvärldsanalyser som kommenterar händelser och kunskapsutvecklingen nationellt och internationellt.

Omvärldsanalys 2023
Omvärldsanalys 2022
Omvärldsanalys 2021

Forskningsöversikter

Vi publicerar årligen sammanfattningar av forskning relevant för ämnesområdet.

Forskningsöversikt 2023
Forskningsöversikt 2022
Forskningsöversikt 2021

Kontakt

Du kontaktar oss via vår funktionsbrevlåda kckp@neuro.uu.se eller hör av dig direkt till våra medarbetare.

Senast uppdaterad: 2023-11-24