SMARTEST – En nationell studie gällande läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Vi genomför en studie för att utvärdera en modern läkemedelsbehandling mot typ 2-diabetes i jämförelse med den nuvarande standardbehandlingen. Vi undersöker om läkemedlen är olika effektiva när det gäller att minska risken för diabeteskomplikationer (i hjärta, njurar, fötter och andra organ) och förtida död.  Ett av två läkemedel ges, slumpvis fördelat på två grupper patienter, som tillägg till vanlig behandling med kost och motion. Studien innebär ett besök för att påbörja deltagande och eventuellt lottas till behandling. Därefter sker uppföljning i princip inom den vanliga vården och information om komplikationer m.m. inhämtas från nationella sjukvårdsregister. Studien samordnas av institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet i samarbete med Akademiska sjukhuset och nationella diabetesregistret (NDR). Studien startar i Uppsala för att sedan inkludera studiecenter runt om i hela landet.

Är du intresserad att delta? Om du har typ 2-diabetes, som är nyligen upptäckt eller med varaktighet högst 4 år, och om du inte använder något diabetesläkemedel alls eller högst ett diabetesläkemedel,  kontakta oss för mer information.

Forskningssjuksköterskor:

Carola Almström, e-post: smartest@medsci.uu.se
Telefon: 018- 611 43 72

Sofia Löfving, e-post: smartest@medsci.uu.se
Telefon: 018- 611 35 71