SMARTEST – En nationell studie av läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Vi genomför en studie för att utvärdera en modern läkemedelsbehandling mot typ 2-diabetes (s k vuxendiabetes) i jämförelse med den nuvarande standardbehandlingen. Vi undersöker om läkemedlen är olika effektiva när det gäller att minska risken för diabeteskomplikationer (i hjärta, njurar, fötter och andra organ) och förtida död. Ett av två läkemedel ges, slumpvis fördelat på två grupper patienter, som tillägg till vanlig behandling med kost och motion. Studien innebär ett besök för att påbörja deltagande och eventuellt lottas till behandling. Därefter sker uppföljning i princip inom den vanliga vården och information om komplikationer m.m. inhämtas från nationella sjukvårdsregister.

Studien samordnas av institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet i samarbete med nationella diabetesregistret (NDR) och kliniker/vårdcentraler runt om i hela landet. 

Studiens namn, SMARTEST, är en förkortning som står för SGLT2-inhibitor or Metformin As standaRTreatment in Early Stage Type 2 diabetes.

Denna studie har nu tagit in alla deltagare, så nya intresseanmälningar kan inte tas emot.

Senast uppdaterad: 2023-10-25