Klinisk epidemiologi

Vi skapar värde för patienter och populationer med big data.

Vår forskargrupp leder ett nationellt strategiskt forskningsprogram inom epidemiologi. Vi använder många av Sveriges kohorter i vår forskning, har samlat in några av dem själva, och vi leder ett nationellt initiativ för att öka värdet av alla svenska kohorter. Vi leder också randomiserade kliniska prövningar, huvudsakligen inom kardiometabola sjukdomar och akutsjukvård, och gör systematiska litteraturöversikter och meta-analyser.

Vår metodutveckling är inriktad på att använda stora databaser, big data, för att förbättra sjukvårdens riskbedömning, behandlingsbeslut och utvärdering av behandlingseffekter, risker och kostnader. Förutom traditionella datakällor, som kliniska prövningar och kohorter med eller utan omics-data, så använder vi nya källor som elektroniska journaler och patientgenererade data. Vi använder kausal inferens-metoder som Mendelsk randomisering, kausala diagram och propensity score-baserade metoder. Vi använder också maskininlärningsmetoder och utvecklar nya digitala metoder för klinisk forskning.

Professor Johan Sundström går mot kameran.

Påverkan på samhället

Påverkan på internationella riktlinjer

Ingelsson et al, JAMA 2006;295:2859-2866 citeras i 2011 NICE riktlinjer The clinical management of primary hypertension in adults.

Sundstrom et al, BMJ 2011;342:d643.473 citeras i 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension.

Arefalk et al, Circulation 2014;130:325-332Sundstrom et al, Lancet 2014;384:591-598Ganna et al, Arterioscl Thromb Vasc Biol 2013;33:2267-2272 and Holmes et al, JAMA 2015;314:52–60 citeras i 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice.

Andersen et al, Eur Heart J 2013;34:3624–3631 citeras i 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS.

Sundstrom et al, Ann Intern Med 2015;162:184-91 and Sundstrom et al, Lancet 2014;384:591-598 citeras i 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults

Sundstrom et al, BMJ 2011;342:d643.473, Sundstrom et al, Ann Intern Med 2015;162:184-91, och Sundstrom et al, Lancet 2014;384:591-598 citeras i 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension och 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension.

Karmali et al, PLoS Med 2018;15:e1002538 citeras i 2021 WHO Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults.

Loader et al, J Am Heart Assoc 2022;11:e025289 citeras i 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension.


Citeringar

Johan Sundströms citeringar


Medieuppmärksamhet

En av forskargruppens artiklar har i BMJ beskrivits som "den viktigaste artikeln för primärvården under det senaste decenniet".


Uppmärksamhet i inhemsk media

"Blodtest mål för ny studie", artikel i Upsala Nya Tidning (UNT) 18 juli 2017

"Så ska fler ta sin medicin", artikel i Upsala Nya Tidning (UNT) 26 mars 2017

"Smartare medicinering kan rädda fler från infarkt", artikel i Upsala Nya Tidning (UNT) 13 maj 2018

"Även lite högt blodtryck en fara", artikel i Upsala Nya Tidning (UNT) 18 december 2014

"Medicinstopp ger fler infarkter", artikel i Upsala Nya Tidning (UNT) 25 september 2017

"Fler infarkter efter medicinstopp", artikel i Svenska dagbladet 26 september 2017

"Gränsvärden för alkohol kan ligga för högt", artikel i Dagens Medicin 13 april 2018

"Högst risk för snabbaste åkarna", artikel i Upsala Nya Tidning (UNT) 12 juni 2013

"Många Vasalopp kan ge hjärthopp", artikel i Svenska Dagbladet 12 juni 2013


Uppmärksamhet i internationell media

"Stopping aspirin therapy may raise heart attack, stroke risk", Reuters, 29 september 2017

"BP lovering has benefits in uncomplicated mild hypertension", Healthy Living, 2014

"Weight loss, especially with surgery, tied to lower risk of heart failure", Medical Brief, 22 mars 2017

"Heart risk for extreme skiers", Englemed Health News, 12 juni 2013

"Too Much, Too Fast: Cross-Country Skiing and Heart Arrhytmias", Forbes, 12 juni 2013

"Grueling X-Country Ski Race May Affect Heart Rhythm", U.S.News, 12 juni 2013

"Cross-Country Skiers Run Arrhythmia Risk", MedPage Today, 11 juni 2013

"Arrhythmias more common in intense athletes", health24, 14 juni 2013

"Elite cross-country skiing linked to increased risk of subsequent arrhythmias", Health.am, 29 augusti 2011

"Cross-Country Skiers Run Higher Risk of Heart Rhythm Problems", MedicalNewsToday, 12 juni 2013

Senast uppdaterad: 2023-11-13