Pågående projekt inom klinisk farmakogenomik och osteoporos

Vänlig se sida med engelsk text för beskrivningar av pågående projekt.