Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Medarbetare

Lungfunktionsdiagnostik

Andrei Malinovschi, MD, professor
Hans Hedenström, MD, docent
Anita Åkerman, forsknings-BMA
Katarina Nisser, forskningssköterska
Charlotte Heijkenskjöld-Rentzhog, MD, PhD
Antonis Patelis, MD, PhD
Amir Farkhooy, MD, doktorand
Margareta Genberg-Andrén, MD, doktorand
Ida Mogensen, MD, doktorand
Christina Krantz, MD, doktorand

Lungfunktion under anestesi och vid lungsvikt

Hans Hedenström, MD, docent
Görel Nyman, VMD
Maria Bergquist, PhD
Marco Lattuada, PhD
Onnen Mörer, PhD
Sebastian Trachel, PhD
Angela Hansson, PhD student
Agneta Roneus, assistent

Hjärt-kärl forskning

Frank Flachskampf, MD, professor
Sven-Olof Granstam, MD, docent
Bertil Andrén, MD, docent
Tomasz Baron, MD, PhD
Shu Wang, MD, PhD
Issam Mohsen, MD, PhD

Senast uppdaterad: 2022-02-08