Leif Wide

Leif Wide är professor emeritus i endokrinologisk biokemi vid institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk kemi.

Vänligen se sida med engelsk text för att läsa om professor Wides forskning.