Lena Carlsson

Lena Carlsson är universitetslektor vid institutionen för medicinska vetenskaper i forskargruppen för klinisk kemi.

Vänligen se sida med engelsk text för att läsa om Lena Carlssons forskning.