Per Venge

En eosinofil. Eosinofila granulocyter, eller bara eosinofiler, är en sorts granulocyter vilka i sin tur är en sorts vita blodkroppar hos friska människor. De utgör ca 3 % av antalet vita blodkroppar hos friska individer.Vem blir allergisk och vem utvecklar svåra astmatiska problem? Hur skyddar vi oss mot parasiter? Hur förhindrar vi överutnyttjande av antibiotika? Kan vi förutsäga utveckling av artärförkalkning och död i hjärt-kärlsjukdom? Svaren på dessa frågor får vi förmodligen när vi förstått de vita blodkropparna, den eosinofila och den neutrofila granulocyten, och deras roll i den inflammatoriska processen.

De vita blodkropparna, den eosinofila och den neutrofila granulocyten, utsöndrar potenta proteiner och andra molekyler med betydelse för vårt infektionsförsvar både mot bakterier, virus, parasiter, svamp. Detta är en ändamålsenlig process av oerhörd betydelse för vår överlevnad. Utsöndring kan också ske i stor utsträckning i samband med andra tillstånd och är då oftast destruktiv för kroppen. Vi har visat att eosinofilen och dess utsöndrade proteiner ex. ECP, har en central roll för utveckling av allergiska och astmatiska symtom. Vi har också starka indikationer på att samma cell är central i parasitförsvaret men kanske framför allt i utvecklingen av många av de svåra bieffekter som drabbar den parasitinfekterade.

Ett sätt att förhindra överutnyttjande av antibiotika är bättre diagnostik som i det akuta skedet särskiljer de individer som har en bakteriell infektion, och därför har nytta av antibiotika, från de som är infekterade av virus och därför inte har nytta av denna behandling. Genom att i blodet mäta halten av några specifika proteiner, som utsöndras från den neutrofila granulocyten ex. HNL (NGAL), eller att genom att mäta förändringar i neutrofilernas uttryck av cellyteproteiner, har vi visat vägen för en ny typ av känsliga och specifika diagnostiska metoder för denna viktiga frågeställning. 

Utveckling av åderförkalkning är i grunden en inflammatorisk process och leder i sin extrema konsekvens till död i hjärt-kärlsjukdom. Med högkänsliga metoder för att avläsa hjärtats tillstånd ex. troponiner, har vi visat att man kan identifiera många fler individer med en dålig prognos på grund av åderförkalkningen, än med tidigare använda metoder. Ett av de proteiner som utsöndras i störst mängd ifrån neutrofila granulocyter är myeloperoxidas, MPO. Detta protein spelar en central roll för utveckling av åderförkalkningen och halterna av MPO i blodet är en stark indikator på processens aktivitet och nära knuten till individens överlevnad. Utveckling av enkla mätmetoder för MPO har därför hög prioritet