Anslag och stöd

External research grants as main applicant:

  1. Vetenskapsrådet combined Clinical Research position half time as well as running costs grant. Panel: Medicine and Health. ”Djupare förståelse av miRNA i modellsjukdomar för autoimmunitet och neuromuskulär transmission.” 
  2. Vetenskapsrådet ”Nytt mikroteknologiskt cellbaserat modellsystem för studier av neurologiska sjukdomar hos människa"
  3. Göran Gustafssons stiftelse för medicinsk forskning.
  4. Hjärnfonden: ”Novel microtechnology-based cell model system to study neurological diseases”.

External grantsas co-applicant:

  1. Association Française contre les Myopathies; “Pathophysiological role of MuSK frizzled-like domain at the neuromuscular junction: therapeutic implications for myasthenia.”.
  2. Vetenskapsrådet; Rituximab vid nydebuterad myasthenia gravis: RINOMAX-studien.
  3. Neuroförbundet; ”Har fysisk träning positiva effekter vid MG?”.
Senast uppdaterad: 2022-01-11