Projekt

De allmänna forskningsmålen vid klinisk neurofysiologi är:

  1. Förståelse av de patogena mekanismerna som ligger till grund för neuromuskulära störningar och etablering av biomarkörer, med fokus på myastenia gravis (MG).
  2. Utveckling av en in vitro-neuromuskulär och neuron-neuron synaps på en elektronisk chip-enhet.
  3. Utveckling av bättre diagnostiska verktyg vid neuromuskulära sjukdomar.
  4. Förbättra epilepsidiagnostik och neurofysiologisk diagnostik vid intensivvård och intraoperativ övervakning.
Senast uppdaterad: 2022-01-20