Molekylär epidemiologi

Målet med vår forskning är att identifiera nya riskmarkörer och orsaker till diabetes och hjärt- kärlsjukdom.

Medarbetarna i forskargruppen Molekylär epidemiologi.
Medarbetarna i forskargruppen. Foto: Danish Saroee

Forskningsgruppen kombinerar information från stora befolkningsstudier med moderna molekylära mätmetoder och epidemiologiska metoder för att studera hur folksjukdomar såsom diabetes och hjärtsjukdom samvarierar med variationer i vårt DNA, cirkulerande biomarkörer som proteiner eller metaboliter, eller utseende eller funktion som kan skattas med bilddiagnostiska metoder som ultraljud eller magnetkameraundersökning. Vi undersöker också olika livsstilsmarkörer. Inom vårt fält drar vi ofta nytta av möjligheten av att kombinera data från flera olika källor, allt ifrån uppgifter i olika register till data från olika typer av undersökningar av försökspersoner inklusive analyser av deras DNA, cirkulerande proteiner och metaboliter. Vi undersöker också tarmflorans koppling till livstilssjukdom.

Professor Tove Fall på en konferensscen blir intervjuad om SCAPIS-studien.Målet är att skapa en kreativ och internationellt ledande forskningsmiljö som med hjälp av molekylär-epidemiologiska metoder ökar förståelsen av sjukdomsmekanismer, hittar nya behandlingsstrategier och förbättrar prediktion av hjärt-kärlsjukdomar och relaterade tillstånd.

Senast uppdaterad: 2022-09-27