Neurokirurgi

Neurokirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala grundades 1963. Idag har kliniken en neurointensivvårdsavdelning - NIVA (12 sängplatser), en neurointermediär avdelning - NIMA (12 NIMA-platser och 4 postop platser), en neurokirurgisk avdelning (24 platser) och en neurooperationsavdelning (5 opsalar). Kliniken producerar neurokirurgisk vård för en region med 2 milj invånare och lokala sjukhus inom en radie på 300 km.

De dominerande verksamhetsområdena inom Neurokirurgi är:

  1. Trauma, neurovaskulära sjukdomar och neurointensivvård
  2. Skallbaskirurgi och hjärntumörer
  3. Ryggmärgssjukdomar
  4. Funktionell och stereotaktisk neurokirurgi
  5. Pediatrisk neurokirurgi

Verksamheten är multidiciplinär och bedrivs i samarbete med en rad andra specialister såsom interventionella neuroradiologer, öron-, näs- och halskirurger, plastikkirurger och neurofysiologer. Ett positron-emissionstomografi (PET)-centrum finns i nära anslutning till kliniken. Ambulanshelikopter och jetflygtransporter tillhandahålls av Akademiska sjukhuset.

Neurokirurgiska forskningsprojekt/ områden:

Per Enblad

Professor i neurokirurgi, överläk. vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Neurokirurgi

E-post:
per.enblad[AT-tecken]neuro.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-04-08