Funktionell Neurokirurgi

Exempel på projekt

 • Trigeminusneuralgi
  • Neuroinflammation
  • Studier av protein- och genuttryck
  • Studier av mikrobiologiska patogeners mRNA och DNA hos patienter med TN
  • Studier av microRNA vid TN
  • Radologiska studier
  • Epidemiologiska studier
    
 • Deep Brain Stimulation (DBS)
  • Utveckling av behandling med DBS.

Seniora forskare

Hans Ericson, M.D., docent. (ansvarig för forskningsprojektet)
Sami Abu Hamdeh, M.D. Ph.D.
Andreas Fahlström, M.D., PhD.
Nils Wesslén, M.D., Ph.D.

Doktorand

Elena Jiltsova, M.D.

Senast uppdaterad: 2023-03-16