Hjärntumörer och Skallbaskirurgi

Exempel på pågående studier

  • Neurokirurgiska anatomistudier av hjärnans vita bansystem – postmortem fiber dissektion och in vivo traktografi av magnetkamerabilder
  • Gränsen mellan meningiom och hjärnytan – peritumoralt hjärnödem och invasivitet
  • Kartläggning av symptom och påverkan på högre funktioner och livskvalitet hos patienter med gliom  
  • Kartläggning av symtom hos patienter med tumör i insula
  • Samregistrering av radiologi och histologi vid lågmaligna gliom
  • Störningar i hjärnans elektriska aktivitet efter operation av hjärntumör
  • Resektionsgradens betydelse för överlevnad hos patienter med höggradiga gliom
  • Neurofysiologisk avståndsbedömning till subkortikala bansystem vid vakenkraniotomi för tumörresektion
  • Biologisk, funktionell och kosmetisk uppföljning efter kranioplastik

Forskare
Mats Ryttlefors, docent (ansvarig för forskningsprojektet)
Maria Zetterling, docent
Göran Hesselager, M.D, Ph.D
Olafur Gudjonsson, M.D, Ph.D
Jimmy Sundblom, M.D, Ph.D

Doktorander
Francesco Latini, M.D.

Senast uppdaterad: 2023-03-16