Neurointensivvård, traumatisk hjärnskada och subaraknoidalblödning

Traumatisk hjärnskada (THS) och subaraknoidalblödning från pulsåderbråk (SAB) är vanliga och alvarliga tillstånd. Utvecklingen av modern neurointensivvård har minskat mortaliteten och förbättrat funktionella behandlingsresultaten kraftigt. Neurointensivvårdsavdelningen – NIVA, med standardiserad vård, multimodal monitorering och kraftfulla datorsystem för datainsamling och analys av data, utgör en unik plattform för explorerande studier av patofysiologiska processer och utveckling av nya monitoreringstekniker och nya behandlingskoncept. Utöver neurointensivvårdsforskningen täcker forskningen också andra aspekter på THS och SAB och inkluderar också andra mindre vanliga typer av akuta hjärnskador.

Mål

Att studera patofysiologi och behandling av akut hjärnskada i syfte att utveckla neurointensivvården och behandlingsprinciperna för att förbättra behandlingsresultaten.

Metoder

Multimodal monitorering – Den tekniska utrustningen som finns på NIVA möjliggör kontinuerlig övervakning av intrakraniellt tryck, systemiskt blodtryck, cerebralt perfusionstryck, neurokemiska förändringar i hjärnan ( t ex sänkning av energimetaboliter och biomarkörer), neurofysiologi (EEG förändringar), hjärntemperatur, syrgastryck i hjärnan, venös oxygen saturation (SjvO2), cerebral blodflödeshastighet och intrakraniell compliance.

Neuroimaging – Mobila datortomografen på NIVA möjliggör att patienterna kan undersökas i sängen. Den mobila datortomografen används också bedside för att med Xenon-CT-teknik mäta och avbilda det regionala blodflödet i hjärnan.

Datoriserade system för insamling och analys av data – Ett avancerat datorsystem har utvecklats på NIVA för datainsamling, analys och visualisering av kliniska data (t ex typ av hjärnskada, datortomografifynd), fysiologiska data (t ex intrakraniellt tryck, syrgastryck i hjärnan), behandlingsinformation ( t ex CSF dränage via ventrikelkatetersystem för att sänka intrakraniella trycket).

NIVA som kliniskt lab – Ett standardiserat protokollsystem med vårdinstruktioner har utvecklats på NIVA motsvarande GLP (Good Laboratory Practice)-konceptet i industrin.  Den standardiserade vården, multimodala monitoreringen och datoriserade datainsamlingssystemen möjliggör tillsammans noggrann kontroll och övervakning av kliniska tillståndet i en miljö som motsvarar förhållandena på ett experimentellt laboratorium. Denna miljö skapar en unik plattform för neurointensivvård och för den explorerande kliniska forskning på internationell toppnivå.

NIVA kvalitetsregister – Kvalitetsregister för THS har skapats på Uppsala Clinical Research Center (UCR – www.ucr.uu.se) och på NIVA finns kvalitetsregister för SAB.

Brain IT Group – Vi har tillsammans med framstående forskare inom området skapat ett internationellt forskningsnätverk med mer än 20 centra i Europa med fokus på neurointensivvård och THS (www.brainit.org). . Informationsteknologi – IT används för att samla in neurointensivvårdsdata till en gemensam databas i Glasgow för THS-forskning. Brain-IT-gruppen och databasen är värdefulla instrument för att utveckla ny monitoreringsteknik, nya behandlingskoncept och för att genomföra internationella multicenterstudier.

Centre of Excellence Neurotraum – Neurointensivvården av neurotrauma har identifierats som en stark verksamhet både i Uppsala universitets och Akademiska sjukhusets utvärderingar vilket resulterat i att neurointensivvården av neurotrauma är ett av Akademiska sjukhusets fyra Centres of Excellence (https://www.akademiska.se/forskning-och-utbildning/centre-of-excellence/neurotrauma/).

Exempel på studier

  • Studier av intrakraniell tryckdynamik och compliance.
  • Tryckautoreglering av cerebralt blodflöde.
  • Studier av cerebralt blodflöde med Xenon-CT.
  • Studier av hjärnans syrgastryck.
  • HHH-terapi vid SAB.
  • Neurokemiska mikrodialysstudier.
  • Studier av neuroinflammation.
  • Studier på neurointensivvård av äldre.
  • Studier av genetik vid THS
  • Detaljerade uppföljningsstudier.

Seniora forskare

Per Enblad, professor (ansvarig forskare)
Elisabeth Ronne-Engström, Adjungerad professor
Anders Lewén, docent
Elham Rostami, docent
Pelle Nilsson M.D, docent
Lena Nyholm, R.N., Ph.D.
Henrik Engquist, Ph.D.
Teodor Svedung-Wettervik, Ph.D.
Timothy Howells, Ph.D.
Anders Hånell, Ph.D.
Lars Hillered, Professor emeritus

Doktorander

Philip Dyhrfort, M.D.
Samuel Lenell, M.D.
Fredrik Vedung, M.D.
Fartein Velle, M.D.
Pavlos Vlachogiannis, M.D.
Henrietta Gustavsson, R.N.
Peter Galos, M.D.

Per Enblad

Professor i neurokirurgi, överläk. vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Neurokirurgi

E-post:
per.enblad[AT-tecken]neuro.uu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-16