Klinisk neurologi

Forskningsaktiviteten på neurologen är starkt patientorienterad. I den kliniska verksamheten väcks dagligen vetenskapliga frågor vilka man löser med stöd av resultat från bl.a. interventions-, observations- och epidemiologiska studier samt translationella studier där material från biobank används.

Forskningsområdena inkluderar vanliga neurologiska sjukdomar som epilepsi, motorikstörningar, akut stroke och multipel skleros men också sömnsjukdomar, som narkolepsi, och ännu mer ovanliga tillstånd som neurogenetiska sjukdomar, t ex Huntingtons, och låggradiga gliom. Områden som störningar i autonoma nervsystemet och utveckling av behandlingar, har varit framträdande sedan länge.

Ett gemensamt fokus kan innefattas i begreppet ”Neuroterapi”, där vår enhet sedan länge befäst en stark ställning för att utveckla behandling vid sjukdom. Sådana exempel är läkemedelsbehandling via tarmen vid svår Parkinsons, och stamcellstransplantation mot MS, vidare avancerad bilddiagnostik vid kartläggning av hjärntumörer, samt shuntoperation vid normaltryckshydrocefalus.

Gruppbild på medlemmarna i forskargruppen Neurologi.
Bakre raden: Elias Lindvall, Malin Müller, Signild Åsberg, Christina Zjukovskaja, Madelene Braun, Johan Virhammar, Karl Sjölin, Valter Niemelä
Mellersta raden: Oskar Fasth, Paul de Roos, Katarina Lundblad, Ann Westermark, Joachim Burman
Främre raden: Anna Wuolikainen, Shala Berntsson, Elena Jiltsova, Katarina Laurell, Ingela Nygren, Dag Nyholm

Interventions-, observations- och epidemiologiska studier

- I samarbete med PET centrum studeras betydelsen av 11C-L-DOPA och 18F-FDG-PET för differentialdiagnostik av Parkinsons sjukdom, 11C-flumazenil som biomarkör för fokal epilepsi och 11C-metionin för diagnos och uppföljning av låggradiga gliom.

- Avancerade neuroradiologiska tekniker utvärderas för diagnostik och uppföljning av normaltryckshydrocefalus (NPH), multipel skleros (MS), neurogenetiska sjukdomar, fokal epilepsi, hjärntumörer, stroke och motorikstörningar.

- Neurologen i Uppsala var först i Sverige att använda botulinumtoxin, ett läkemedel som bl.a. används vid fokal dystoni, spasticitet efter stroke och hyperhidros. Kliniken var dessutom först i världen att använda intestinal levodopa/karbidopa gel infusion vid svår Parkinsons sjukdom. En multicenterstudie har inletts där effekten av intestinal levodopa/karbidopa gel infusion och DBS (deep brain stimulation) jämförs.

- Sedan 2004 har över 100 patienter med aggressiv MS behandlats med hematopoietisk stamcellstransplantation (HSCT) vilket har haft en starkt positiv effekt på sjukdomsaktiviteten. Ett flertal  prospektiva studier pågår, inkl en multi-center studie pågår där HSCT jämförs med natalizumab i denna patientgrupp.

- Epidemiologiska studier utförs för narkolepsi, och även gällande effektivitet, säkerhet och sociodemografisk distribution för nyligen antagna behandlingsalternativ mot epilepsi.

Kliniska translationella studier

Translationella projekt inkluderar patogenetiska studier på hereditära neuromuskulära sjukdomar och vitsubstanssjukdomar, immunologiska studier på MS, farmakodynamisk modellering vid Parkinsons sjukdom, identifiering av prognostiska biomarkörer i tumörvävnad från låggradiga gliom hos vuxna och i serum och CSF hos patienter med ALS, NPH och Parkinsons sjukdom.

Dag Nyholm

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Neurologi

E-post:
dag.nyholm[AT-tecken]neuro.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-20