Neurologi

Besöksadress: Akademiska sjukhuset,
Postadress: Akademiska sjukhuset, ing 85 plan 2, 751 85 UPPSALA

Anställda och övrigt verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Experimentell neurologi

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Senast uppdaterad: 2022-09-21