MS/ sömn

Inom MS-epidemiologi bedrivs dels studier inom Svenska MS-registret, dels den multinationella fall-kontroll-studien EnviMS, environmental factors in MS, där aktuella riskfaktorer är exponering för lösningsmedel samt hormonell situation för kvinnor. Vi granskar också bandnegativa MS-fall för att skärpa differentialdiagnostiken, och en pågående studie har avslöjat fall av leukodystrofi, i samarbete med klin genetik, UU. En förlängning av studien kommer att innehålla magnetkameraundersökningar (MR).

MR-studier med den moderna tekniken SyMRI eller kvantitativ MR har startats för att dels jämföra konventionell MR-teknik med SyMRI, avseende kvalitet och kostnad, dels för att specialstudera ospecifika vitsubstansförändringar. Dessa studier sker i samarbete med bildmedicinskt center i Linköping (CMIV).

Genetiska studier av Lysviks-klustret fortsätter i ett samarbete med KI, således en fördjupad genetisk analys av en familjär ansamling av MS-fall i en liten by i Värmland (tidigare publ. I avhandlingar Callander, Imrell).

Inom sömnmedicin pågår undersökningar av Pandemrix-orsakad och spontan narkolepsi, epidemiologiskt samt inom ramen för vår nyligen upprättade biobank för sömnsjukdomar. Dessutom kliniska, genetiska och imaging-studier av Kleine Levin syndrom i samarbete med LiU (fMRI, MRS, SPECT) och Stanford, USA (genetik). Även sömnaspekter på Huntingtons sjukdom kommer att studeras, liksom undersökning av fall  med hypersomni och dysautonomi efter vaccinationer.

Anne-Marie Landtblom

Professor emeritus vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Neurologi

E-post:
anne-marie.landtblom[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 5031
Mobiltelefon:
070-5591670
Senast uppdaterad: 2022-02-01