Njurmedicin

Docent Inga Soveri, MD, PhD, Prof. Bengt Fellström, MD, PhD, Docent Torbjörn Linde, MD, PhD, Dr Hans Furuland, MD, PhD

Det övergripande målet med vår forskning är att utveckla bättre metoder för att förhindra njursvikt, och behandla de komplikationer som följer av njursvikt.

Forskningsprogrammet omfattar 1) studier kring progress av njursjukdom, nya biomarkörer och mekanismer samt behandlingsmetoder för att motverka progress av njursjukdomar , t.ex. IgA nefrit och polycystisk njursjukdom. Vi har bl.a. studerat IgA nefrit, och nyligen utvecklat en ny behandling för denna inflammation i njurarna 2) Studier av immunosuppression vid njurtransplantation,  med inriktning på att hitta regimer som leder till bättre njurtransplantat funktion och mindre risk för kardiovaskulära komplikationer. Omfattar bl.a. studier med ett fusionsprotein, belatacept. 3) Ett viktigt forskningsområde är kardiovaskulära komplikationer vid kronisk njursjukdom och efter njurtransplantation, eftersom njursvikt är förenat med kraftigt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.  Inflammation och kardiovaskulär sjukdom i samband med njursvikt studeras i ett antal separata experimentella och/eller kliniska projekt. Fokus ligger på inflammatoriska processer, oxidativ stress, immunologiska störningar, komplementaktivering och störningar av kalciumfosfat metabolismen (bl.a. betydelsen av FGF23). 4) separata studier bedrivs också vad gäller kontaktaktivering vid dialysbehadling, innefattande  komplement, micropartiklar och inflammationsmarkörer. I ett nystartat projekt samarbetar vi till exempel med Avdelningen för Nanoteknolgi och funktionella material, vid Ångström-laboratoriet, i utvecklandet av en ny generation dialysatorer.

Vi har ett omfattande samarbete med andra forskargrupper både internationellt, nationellt och med andra grupper vid Uppsala universitet. Vi är övertygande om att resultatet av vår forskning kommer att leda till förbättrad behandling av patienter med njursvikt. Läs mer om våra forskningsprojekt på sida med engelsk text. 

Projekt Njurmedicin

Se sidan med engelsk text för projektbeskrivningar.