Njurmedicin

Var tionde person har nedsatt njurfunktion eller tecken på njursjukdom. De vanligaste orsakerna till kronisk njursvikt är övervikt, diabetes, högt blodtryck och njurinflammation (glomerulonefrit, IgA-nefrit).

Det övergripande syftet med vår forskning är att studera och kartlägga olika mekanismer bakom påverkan av njurfunktionen för att kunna förhindra uppkomsten av njurskada. Hos patienter som redan utvecklat kronisk njursjukdom och nedsatt njurfunktion studerar och kartlägger vi riskfaktorer som följer av nedsatt njurfunktion för att bättre kunna fördröja och behandla de komplikationer som njursvikt medför samt förbättra behandlingen vid svår njursvikt (dialys och njurtransplantation).

Den njurmedicinska forskargruppen studerar därför tänkbara mekanismer och behandlingsprinciper för att motverka uppkomst och progress av vanliga njursjukdomar som övervikt, diabetes och IgA-nefrit. Här studerar vi bl a effekter av överviktskirurgi, som leder till positiva effekter på njurfunktionen och inom forskargruppen har studier gjorts för att utveckla en ny behandling för IgA-nefrit. Vi studerar också olika riskfaktorer för utveckling av diabetisk njurskada.

Ett viktigt forskningsområde är kardiovaskulära komplikationer vid kronisk njursjukdom och efter njurtransplantation, eftersom njursvikt är förenat med kraftigt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Detta studeras i experimentella studier och i kliniska prover från patienter med nedsatt njurfunktion, som vi sedan följer upp i elektroniska journaler och nationella register. Vid nedsatt njurfunktion finns ett stort antal icke-traditionella riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom såsom insulinresistens, kronisk inflammation och rubbningar i kalk-fosfat-vitamin D metabolismen.

För att förbättra behandlingen vid svår njursvikt har medarbetare i forskargruppen utvecklat ett beslutsstöd för att förbättra vätskebalansen hos patienter med dialysbehandling (Recova), som nu börjar användas i kliniken. Det pågår även studier av hur immunsystemet aktiveras vid hemodialys.

Forskargruppen består av forskningssköterskor och läkare. Vi har många vetenskapliga samarbeten med andra forskargrupper och med näringslivet, såväl lokalt, nationellt som internationellt. Resultatet av vår forskning ska leda till en förbättrad behandling och förbättrad livskvalitet hos patienter med njursvikt. Vi kan bli fler, så om du är intresserad av njurmedicinsk forskning kontakta gärna professor Maria Eriksson Svensson.

Maria Eriksson Svensson

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Njurmedicin

E-post:
maria.k.svensson[AT-tecken]medsci.uu.se

Chef vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)

E-post:
maria.k.svensson[AT-tecken]ucr.uu.se

Recova

Recova är ett beslutsstöd för dialysvård som utvecklats av forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Målet är att det ska underlätta en korrekt bedömning av patientens vätskestatus så att varken för mycket eller för lite vätska avlägsnas under dialysbehandlingen.

Till beslutsstödet RECOVA

Senast uppdaterad: 2022-04-08