Onkologisk endokrinologi

Neuroendokrina tumörer (NETs) är en heterogen grupp av tumörer som har sitt ursprung hos endokrina celler i t. ex. bukspottkörteln, sköldkörteln och i mag-tarmkanalen. Dessa celler har egenskapen att frisätta metabolt aktiva produkter som peptidhormon och t ex serotonin, som orsakar specifika kliniska symptom. Flertalet NETs växer mycket långsamt och är därför svåra att tidigt diagnostisera. En sen upptäckt ökar risken för att metastaser har bildats, vilket försämrar prognosen. Vår forskning syftar till att förbättra diagnosen av endokrina tumörer och att utveckla nya behandlingsformer. Vi är också engagerade i att utvärdera nya terapier genom att utföra kliniska prövningar.

Gruppen Endokrin Onkologi är del i ett Centre of Excellence för Neuroendokrina Tumörer vid Uppsala universitet och Akademiska Sjukhuset, ett världsledande center för diagnos och behandling av NETs. Vi är också en del av U-CAN en biobank med blod - och tumör-prover från patienter med olika slags cancer. Våra stora kollektioner av patientmaterial och kliniska data har stor betydelse för den forskning vi bedriver.
Gruppen, med Eva Tiensuu Janson som forskningsledare, fokuserar på tumörer från mag-tarmkanalen, och studerar bland annat genetiska förändringar hos sporadiska tumörer, och den nyligen identifierade familjära formen av NETs. I andra projekt studeras uppkomsten av hjärtklaffsfibros i samband med NETs och, i ett nordiskt samarbetsprojekt, utvärderas behandling av en ovanlig form av NET, odifferentierad neuroendokrin carcinom.

Professor Eva Tiensuu Janson, MD, PhD, leder forskargruppen Endokrin Onkologi. Hon är Dekanus för den medicinska fakulteten, medlem av den verkställande kommittén för ”The European Society for Neuroendocrine Tumors (ENETS) och ordförande i Nordiska Neuroendokrina tumörgruppen (NNTG).

I forskargruppen ingår Staffan Welin, MD, PhD och chef för sektionen för Onkologisk Endokrinologi vid Uppsala Akademiska sjukhus, Malin Grönberg, PhD forskare vid forskningslaboratoriet, och doktoranderna Abir Ali, Ieva Lase och Clary Georgantzi. Forskningen är inriktad på neuroendokrina tumörer (NET) med ursprung i tunntarmen och undersöker bl.a. genetiken vid ärftlig och sporadiskt uppkommen tunntarms NET. I andra projekt studeras uttryck och betydelse av användning av kliniska markörer för neuroblastom, bröstcancer och tunntarms NET. Ett antal projekt inriktade på neuroendokrina carcinom drivs också inom ramen för det Nordiska samarbetet inom NNTG.

Eva Tiensuu Janson

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Onkologisk endokrinologi

E-post:
Eva.Tiensuu_Janson[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679318

Projekt, endokrin onkologi

Var vänlig se sida med engelsk text för beskrivningar av projekten.

Senast uppdaterad: 2022-04-08