Klinisk psykiatri

Vår forskning omfattar psykiatrins stora sjukdomsgrupper och utgår från en arv-miljö-interaktionsmodell där psykisk sjukdom uppkommer ur ett samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala sårbarhetsfaktorer. Forskargruppens övergripande mål är att förbättra den psykiska hälsan för såväl den enskilde individen som i samhället i stort.

Våra forskningsfrågor väcks oftast i mötet med patienter och deras närstående. För att besvara dem arbetar vi med kliniska, experimentella och epidemiologiska studier och i samarbete med ett stort antal forskare vid vårt eget universitet men även vid andra svenska och utländska universitet och forskningsinstitut. Flera av projekten innefattar utvärdering av nya metoder för diagnostik och behandling i nära samarbete med vården.  

Forskningsprojekt
Länkar till separata forskningsprojekt och ansvariga forskare finns i vänstermarginalen. Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av att veta mer. Vi tar gärna emot intresseanmälningar för att börja forska hos oss!

Simon Cervenka

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
simon.cervenka[AT-tecken]neuro.uu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-06