Psykiatrisk epidemiologi

Gruppens övergripande syfte är att bidra till bättre vård och därmed prognos för personer med psykiatriska diagnoser, genom ökad kunskap kring diagnosernas uppkomst och följder när det gäller den kroppsliga och psykiska hälsan.

Vi använder oss av diverse metoder, allt från kvalitativa metoder, sedvanliga statistiska metoder till maskininlärning för att besvara olika frågeställningar. Datainsamling är också bred och kan handla om intervjuer, enkätdata, registerdata, biologiskt material och digital fenotypning genom mobilapplikationer.

Vi fokuserar för närvarande på studier om könsdysfori och peripartum depression.

Vi har pågående samarbete med andra institutioner inom Uppsala Universitet (Kvinnors och Barns hälsa, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Institutionen för informationsteknologi, Institutionen för organismbiologi, Centrum för genusvetenskap) och vi ingår i forskarnätverket på WOMHER-center (Women’s Mental Health during the Reproductive Lifespan) (https://www.uu.se/forskning/womher/) på Uppsala Universitet.

Vi har också pågående samarbete med forskare på Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Högskolan Dalarna och Icahn School of Medicine at Mount Sinai samt intresseorganisationer.

Medlemmar

Fotis Papadopoulos
Fatih Özel
Georgios Karamanis
Georgios Makris
Jan Kask
Konstantina Pagoni
Malin Indremo
Mengyu Zhong
Sara Sylvén
Ulf Elofsson

Fotis Papadopoulos

Universitetslektor univ.lekt. vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
fotis.papadopoulos[AT-tecken]neuro.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-04