Prediktion av peripartum depression (mom2b)

Mom2B är en unik forskningsstudie om förlossningsdepression och förtidig födsel, som undersöker möjligheten att använda data insamlad via en mobilapplikation för att i tidigt skede upptäcka kvinnor med hög risk att drabbas av komplikationer under graviditeten och efter förlossningen.

Förlossningsdepression kallas det när kvinnor drabbas av nedstämdhet under graviditeten och upp till ett år efter att barnet fötts. Varje år drabbas 16 000 kvinnor av depression under graviditeten eller efter förlossningen och fyra kvinnor tar sitt liv varje år i Sverige. Trots sjukvårdens rutiner för uppföljning av kvinnor under graviditet och efter förlossning bara en av tre kvinnor får behandling.

Mom2B-studien baseras på en smartphone-applikation som kvinnorna kan använda för att svara på enkäter, spela in sin röst och dela med sig data från mobilens olika sensorer, något som också kallas digital fenotypning. De kan naturligtvis välja vilka data de vill bidra med samt ändra sitt samtycke senare.

Syftet med projektet är att förutse vilka kvinnor har hög risk att drabbas av förlossningsdepression så att dessa kan få anpassad uppföljning och förebyggande interventioner.

www.mom2b.se

Senast uppdaterad: 2022-10-04