Psykiatrisk hjärnstimulering

Vår forskning syftar till att utveckla förståelsen för de allvarliga psykiska sjukdomarnas biologi, behandlingseffekten av neuromodulatoriska interventioner, och mekanismerna bakom denna effekt.

I våra kliniska studier undersöker vi effekt och mekanismer vid olika hjärnstimuleringsbehandlingar för allvarliga psykiska sjukdomar såsom depression och schizofreni: elektrokonvulsiv terapi (ECT) och repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS). Undersökningarna inbegriper kognitiv funktion, hjärnavbildning med magnetresonanskamera (MR) och positronemissionstomografi (PET), men även neurofysiologiska bedömningar av kortikal retbarhet, oxygenering i frontalloberna (fNIRS), elektroencefalografi (EEG), reglering av autonoma nervsystemet (hjärtrytmsvariabilitet, elektrodermal aktivering), hormonnivåer och inflammationsmarkörer i blod.

Medarbetare:

Robert Bodén ansvarig för forskningsprojektet
Johan Bengtsson
Eric Clapham
Janet Cunningham
Martin Cernvall
Neda Kaboodvand
Jonas Persson
Linda Steinholtz
Sara Sylvén
Elin Thörnblom

Professorsinstallationsföreläsning

Fredagen den 18 november 2022 installerades Robert Bodén som professor vid Uppsala universitet. Titta på Roberts installationsföreläsning.

Robert Boden

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
robert.boden[AT-tecken]neuro.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-25